כיצד להעביר שיחות למספר אחר?

ניתן להגדיר העברת שיחות ללא תנאי או מותנה לכל מספר טלפון. זוהי אפשרות שימושית מאוד אם המכשיר שלך יוצא משירות האינטרנט.

הפניית שיחות לכל השיחות – *21*מספר טלפון# – לביטול *21#
העברת שיחה אם תפוס – *67*מספר טלפון# – לביטול *67#
הפניית שיחה אם במצב לא מקוון - *62*מספר טלפון# - לביטול *62#
העברת שיחה אם לא נענה - *61*מספר טלפון# - לביטול *61#
בטל את כל ההעברה – *00#

he_ILHE